Kondens Kirlilik Kontrol Sistemleri

İletkenlik Ölçüm Yöntemi İle

Bir buhar tesisatının verimli çalışabilmesi için kazan besi tankına gelen kondensin temiz olması gerekir. Buhar sistemlerinde bulunan herhangi bir ısıtma sisteminden kondense herhangi bir sebeple ısıtılan akışkanın geçmesi halinde, kirlenen kondens ısıtma yüzeylerinde tortuların birikmesine, korozyona ve en önemlisi kazan suyunu kirleterek kazan ömrünün azalmasına sebep olur. Bu nedenle kirlenme, anında tespit edilmelidir.

Kondens kirlilik kontrol sistemi, bünyesindeki sensörler sayesinde anlık olarak kondensin kirliliğini ölçerek, izin verilen aralığın üstünde geçen kirlilikteki kondensi drenaja yönlendirerek sistemi korur. Kirlilik ölçümü kirliliğin türüne göre iletkenlik ölçümü ve bulanıklık ölçümü olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilir.

Bulanıklık Ölçüm Yöntemi İle