Oransal Seviye Kontrol Sistemi

TRD604 normuna uygun olarak 72 saat gözetimsiz kazanlarda seviye kontrolünde emniyeti sağlamak için on-off ve oransal seviye kontrol sistemleri birbirinin yedeği olacak şekilde bir arada kullanılması gerekmektedir. Kazan üzerinde tek bir sistem olursa ve sistem arızalanırsa iyi senaryo kazan taşar, kötü senaryo ise kazan susuz kalarak çöker ya da patlar. Ama on-off sisteme ek olarak oransal sistem olursa hem kazan daha emniyetli olur hem de daha verimli çalışır.

Oransal seviye kontrol sistemlerinde buhar üretimi oranında düşen su seviyesi, oransal kontrollü bir vana yardımı ile takviye edilir. Kazana giren su miktarı da az olduğundan buhar üretim miktarı ve kazan basıncında dalgalanmalar olmaz. Oransal kontrol, buhar kazanının sabit bir basınçta sabit debi vermesini sağlar. Bu sistemde besi pompası sürekli çalışır, kullanılmayan su bir by-pass hattı ile besi suyu tankına geri döndürülür. Oransal seviye kontrol sisteminin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Sabit buhar debisi ve sabit basınç
  • Brülörün verimli çalışması
  • Kazan gövdesinde daha az ısıl gerilmeler
  • Daha kuru buhar üretimi
  • Merkezi bir besi pompa istasyonu imkanı
  • Pompa ve brülörde daha az aşınma ve uzun ömür

Bu avantajları sebebiyle on-off seviye kontrol sisteminize ek olarak oransal seviye kontrol sistemi de kullanmanızı tavsiye ediyoruz.