Dip Blöf Sistemi

Kazan içerisinde bulunan katı maddeler süspansiyon veya erimiş halinde bulunurlar. Süspansiyon halinde bulunan maddeler çöker ve kazan dibinde birikir. Bu maddelerin kazandan tahliyesi kazan dip blöfü ile yapılır. Erimiş halde bulunan maddelerin tamamen alınması mümkün değildir. Ancak, bir miktar kazan suyu dışarı alınarak yoğunluğu düşürülür. Bu işlem ideal olarak otomatik yüzey blöf sistemleri ile gerçekleştirilir.