Kendi Kendini Test Edebilen Düşük Seviye Alarm Sistemi

On-off seviye kontrol sistemi yukarıdan aşağı sırasıyla yüksek seviye alarmı, pompa off, pompa on ve düşük seviye alarm olmak üzere 4 probdan oluşur. On-off sistemin düşük seviye probu brülörü durdurur. Fakat sistemde çıkabilecek bir problem sebebiyle brülör durmasa kazan susuz kalarak daha tehlikeli senaryolar yaratır. Bu ihtimali elimine etmek için işletmelerde 2. düşük seviye alarm sistemi kullanılır. Bu sistem mevcut sistemden tamamen bağımsız olarak çalışır ve on-off seviye sisteminin düşük alarm probu brülörü durdurmazsa devreye girerek kazan sistemini komple durdurur. Kendisinde oluşacak olası bir arıza ihtimaline karşı sürekli kendi kendini test eder ve kendisinde bir arıza olduğunu fark ederse sistemi yine durdurur.