Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemleri

Buhar kullanan tesislerde geri dönen yüksek basınç ve sıcaklıktaki kondensin enerjisinin bir kısmı basınç kaybı sebebi ile flaş buhar olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu flaş buhar, atmosfere açık kondens tanklarından dışarı atılmakta dolayısı ile enerji, su ve kimyasal madde kaybına sebep olmaktadır. Bu kayıp üretilen buhar miktarının %3-20'sine kadar ulaşabilmektedir.

Elde edilen flaş buhar degazörlerdeki degaze işlemi için, besi suyu ön ısıtması için, kondens suyu ısıtması için , absorbsiyonlu chiller ile soğutma için, hava ön ısıtması için, ya da basınçlandırılarak yeniden tesis buhar ihtiyacı için kullanılabilir. Kondens miktarının tespiti, flaş buhar miktarının hesabı, uygun flaş buhar sisteminin dizaynı, imalatı ve uygulaması ile müşterilerimize çözüm sunulmaktadır.