Desuperheater

Kızgın buhar kullanan işletmelerde herhangi bir basınçta doymuş buhar ihtiyacı olduğunda Desuperheater sistemi kullanılır. Desuperheater bünyesindeki basınç kontrol vanası ve su enjeksiyonu yapan sıcaklık kontrol vanası, sistemin çıkışındaki sensörler yardımıyla eş zamanlı çalışarak kızgın buharı hedeflenen basınçta doymuş buhar şartlarında tutar.