Kompansatörler

Maddelerde sıcaklık değişimiden kaynaklı genleşme ve büzülme gibi fizikler şekil değişimleri meydana gelir. Kompansatörler, boru sistemlerinde oluşan genleşme, büzülme ve titreşimleri absorbe ederek en basitinden en karmaşığına dek her türlü endüstriyel sistemin kesintisiz ve verimli çalışmasını sağlarlar.

Kompansatörler esnek elemanlardır. Kompansatörün körük kımdı, sıcaklık ve titreşime bağlı oluşan hareketleri emmek için tasarlanmıştır. Körük kısmı bir yandan çevresel basınca karşı mukavemet göstermeli, diğer yandan da esneyebilir nitelikte olmalıdır.

EJMA standartlarına göre kompansatörler; yanal, açısal ve eksenel olmak üzere üç ana grupta toplanır. Kompansatör çeşitleri aşağıdaki şekilde de sıralanabilirler.

Metal Körüklü Kompansatörler
Titreşim Yutucu Kompansatörler
Kauçuk Kompansatörler
Örgülü Kompansatörler
Dıştan Basınçlı Kompansatörler
Deprem ve Dilatasyon Kompansatörleri
Özel Dizayn Kompansatörleri
U-Flex Omegalar
V-Flex Omegalar
Esnek Metal Hortumlar