Reküparatör

Reküperatör sistemleri, fırın sistemlerinde, kazan sistemlerinde ve çeşitli proseslerde ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki atık baca gazının enerjisinden faydalanarak, sıcak hava üreten ısı değiştiricilerdir. Ekonomizerlere göre aynı ısı kapasitesinde daha büyük yüzey alanına ve boyutlara sahiptirler. Kanatlı borulu ve düz borulu olarak imal edilebilirler.

Reküperatör sistemleri ile yakma havası ön ısıtma, ortam ısıtma gibi tesislerin çeşitli ısınma ihtiyaçları karşılanmakta ve enerji tüketimleri minimize edilmektedir.