Sıcak Su Akümülasyon Tankları

  • Merkezi sıcak su sistemi bulunan her türlü tesiste, kullanım sıcak suyunun depolanması için özel olarak tasarlanan sistemlerdir.
  • 100 litreden 5000 litreye kadar üretilirler.
  • Enerji kaybını en az düzeye indirmek için, mükemmel bir şekilde yalıtılmış olarak teslim edilmektedir.
  • En uygun kaplama malzemeleri kullanılarak, korozyona karşı korunmuştur.
  • Bağlantıların her iki yandan da yapılabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş bağlantı ağızları ile, tesisata monte edilmeye hazırdır.
  • Duyar eleman, termostat, termometre, hava atma ventili vb. ekipmanlar için aksesuar bağlantı ağızlarına sahiptir.
  • İstenildiğinde, elektrikli ısıtıcı serpantin monte edilebilecek bağlantı ağzı mevcuttur.
  • Teslim edilmeden önce, işletme basıncının 1,5 katı basınç altında test edilmektedir.