Separatörler

Seperatörler, buharda asılı duran kondens zerreciklerini toplayıp hattan uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Tesisata kuru buhar gitmesini sağlar. Buhar, hava ve benzeri gazlardaki suyu ayrıştırarak buharın ısı transfer verimliliğini arttırır ve suyun korozif ve aşındırıcı etkisini önler.