Hava Atıcı

Sistem durdurulduğu zaman kondens ve buhar sistemden boşaltılır ve yerine hava dolar. Ayrıca sisteme buhar içerisinden de hava ve yoğuşmayan gazlar girer. Sistem tekrar devreye alındığında gazın dışarı atılması gerekir. İşletme her duruştan sonra devreye alındığında sistemden atılmayan gaz yüzünden sistemin rejime girme süresi artar ve sonuç olarak sistemin verimliliği düşer.

Buhar hatlarında ve proseslerde hava tahliyesi hava atıcılar ile yapılır. Hava, uygun şekilde tahliye edilmezse aşağıda belirtilen sorunlarla karşılaşılır.

  • Isı Transferinin Ve Verimliliğin Azalması

    Metal yüzeyler ile karşılaştırıldığında havanın ısı transferine karşı daha fazla direnci vardır. Hava, demir ve çelik malzemeye göre 1500 kat, bakır malzemeye göre ise 13000 kat ısı transferine direnç gösterir. 0,5 mm kalınlığındaki bir hava filmindeki ısı transfer direnci, 6,5 mm kalınlığındaki bakır bir levhanın ısı direncine eşdeğerdir.

  • Korozyon Artışı

    Hava metal yüzeylerin korozyonuna neden olan oksijen ve karbondioksit içerir. Suyun içerisinde erimiş halde bulunan karbondioksit çok korozif olan karbonik asit oluşturur. Çoğu kez kontrol edilmeye korozyon, arıza ve kaçaklara neden olur.

Hava atıcılar sistemden havayı atan termostatik prensiple çalışan cihazlardır. Hava, buhar sıcaklığını düşürmektedir. Termostatik prensiple çalışan hava atıcı sıcaklık farkını algılayarak buhardan daha düşük sıcaklıktaki hava ile yaş buhar-hava karışımı tahliye edilir. Ana buhar hat sonlarında havanın tahliyesi sistemin çabuk ısınmasını sağlamak, daha fazla üretim yapmak ve korozyonu önlemek için gereklidir. Buhar sistemlerinde buhar alttan verildiğinde hava üstte toplanacağı için hava atıcı en üst noktaya monte edilmelidir.