Buhar Sayaçları

Bir işletmenin doğru çalışıp çalışmadığını izleyebilmek için buhar sayaçlarına gereksinim vardır.

 • Tesisin Verimliliği

  Buhar sayacı, proses veriminin bir göstergesidir. Örneğin hangi ünitenin zaman içerisinde eskiyerek veriminin düştüğü veya periyodik bakımların zamanlamasının optimum tespit edilip edilmediği buhar sayaçları ile değerlendirilir.

 • Enerji Verimliliği

  Buhar sayaçları, enerjinin geri kazanılması için tesisatta yapılan değişikliklerin sonucunu kontrol eder.

 • Prosesin Kontrolü

  Buhar sayaçları prosese gerekli buhar yükünün verilip verilmediğini ve verilen buharın doğru basınç ve sıcaklıkta olup olmadığını belirler.

 • Buhar Maliyeti

  Gerek tüm tesisin gerekse tesis içerisindeki çeşitli ünitelerinin birim ürün başına düşen buhar maliyetini tespit için buhar sayacı önemlidir.